ערב אל תשני

Απόψε φως μου ξαγρυπνώ
για σένανε και μόνο
γιατί εσένα αγάπησα με την καρδιά
σ’ αυτόν τον ψεύτικο τον κόσμο.

Απόψε να μην κοιμηΘείς,
Θα `ρΘω να σου ζητήσω
να `ρθω με κάτι φίλους μου για σένανε
για να σου για να σου τραγουδήσω.

Απόψε έχω στολιστεί
με χίλια δυο μεράκια
να ευχαριστήσω δυο όμορφα, τσαχπίνικα
κατάμαυρα, κατάμαυρα ματάκια.


הערב אור שלי תנדוד שנתי
ורק בגללך
כי אותך אהבתי בכל לבי
זהו השקר של כולם

הערב אל תשני
אני אבוא כדי לבקש ממך
אבוא עם כמה חברים שלי עבורך
כדי שלך -כדי שלך אשיר

הערב אתקשט
עם אלפיים תשוקות
לרצות שתי יפהפיות, מאהבות
אפלות, אפלות הקריצות

dovik © 14.12.2008

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info