ימים של 1903

Δεν τα ηύρα πια ξανά τα τόσο
γρήγορα χαμένα.... τα ποιητικά
τα μάτια, το χλομό το πρόσωπο
στο νύχτωμα του δρόμου.

Δε τα ηύρα πια τ’ αποκτηθέντα
κατά τύχην όλως, που έτσι
εύκολα παραίτησα και που
κατόπι με αγωνία ήθελα.

Τα ποιητικά τα μάτια,
το χλομό το πρόσωπο,
τα χείλη εκείνα
δεν τα ηύρα πια.


לא אמצא אתן שוב כל כך
מהר. אבדו העינים הפואטיות
החיורון של הפנים
באפלולית הרחוב.‏

לא אמצא אתן עוד
נרכשו כולם במזל שכך
נמוגו בקלות, ושלאחר מכן
ביסורים רציתים

העינים הפואטיות
חיוורון הפנים
השפתיים ההן
לא אמצא אותן עוד

dovik © 27.11.2010

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info