פתחי, פתחי

Το παράθυρο κλεισμένο,
σφαλισμένο, σκοτεινό,
για ποιο λόγο δεν τ’ ανοίγεις
πεισματάρα, να σε `δω;

Άνοιξε, άνοιξε,
γιατί δεν αντέχω,
φτάνει πια, φτάνει πια
να με τυραννάς.

Ξεροστάλιασα στ’ αγιάζι
ώρες να σου τραγουδώ,
η καρδιά μου φλόγες βγάζει,
μα δε βγαίνεις να σε `δω.

Άνοιξε, άνοιξε,
γιατί δεν αντέχω,
φτάνει πια, φτάνει πια
να με τυραννάς.


החלון סגור
נעול, אפל
בגלל איזו סיבה אינך פותחת
אישה עקשנית, שאראה אותך

פתחי, פתחי
איני יכול לשאת זאת יותר
די כבר, די כבר
ליסר אותי

ממתין בכפור
שעות על מנת לשיר לך
לבי מקיז להבות
מדוע אינך יוצאת לראות אותי

פתחי, פתחי
איני יכול לשאת זאת יותר
די כבר, די כבר
ליסר אותי

www.iliosradio.com © 09.07.2009

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info