Νέφος μαρτύρων

Δημιουργός: Λύχνος Τοίς Ποσί Μου ο Νόμος Σ, ψαλλ. 118, 105

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

[align=left][B][I]Νέφος μαρτύρων

Μια στερνή προσευχή
στα σιδερόφραχτα κελιά
γλυκά αντηχεί
και το αίμα του Χριστού
στα στήθια ανάβει πυρκαγιά.
Των καταδίκων η στρατιά
ελεύθερη μες στα δεσμά
βαδίζει στ’ αμφιθέατρα.

Ρώμη, Ρώμη, Καρχηδόνα
ζούγκλας άγρια θεριά.
Μπρος σπαράξτε, αιμοβόρα,
των μαρτύρων τα κορμιά.
Μα τα κόκαλα, το αίμα
θεία γίνονται σπορά.
Ταρσίζιε, Παγκράτιε,
Περπέτουα, Αγνή,
της Εκκλησίας αστέρια,
αμέτρητοι αδελφοί.

Πέφτουν τα Κολοσσαία
και η Βαβυλώνα η νοητή.
Οι κατακόμβες χώμα,
για να βλαστήσει νέα ζωή.
Η πίστη θριαμβεύει,
Ανάσταση! Λαμπρή!
Τους γάμους του Αρνιού
γιορτάζουν οι ουρανοί.
Ω αθάνατη γενιά μας,
ω γενιά ηρωική,
μες του κόσμου την αντάρα
σεις για μας οι οδηγοί.
Μάρτυρες, μάρτυρες,
για το Χριστό, μάρτυρες.

**************************************************************************

[/align][align=center][U]Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον
(κεφ.ιζ’ 20): ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς: δια την απιστίαν υμών. αμήν γαρ λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, έρειτε τω όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται, και ουδέν αδυνατήσει υμίν.

Δημοσίευση στο stixoi.info: 29-10-2007