Ταπεινοί άνθρωποι

Δημιουργός: basanovas, Ντίνος Δ. Μούσιος

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Οι ταπεινοί αυτής της γης
Περήφανα πορεύονται
Με το κεφάλι τους ψηλά
Γερνούν και ονειρεύονται
Τίμιοι πάντα και γλυκοί
Με μια υπέροχη ηθική

Εμείς ως άνθρωποι απλοί, έξυπνοι και ταπεινοί
Έχουμε στο μυαλό πολύ, βοήθεια να προσφέρουμε
Σε όλους αυτούς τους ταπεινούς, που ζουν μόνοι, περήφανοι
Ένα χέρι βοήθειας κι εμείς σ’ αυτούς να συνεισφέρουμε

Οι ταπεινοί αυτής της γης
Μπορούν το κόσμο ν’ αλλάξουν
Κάνοντας πράγματα μικρά
Και την κακιά να πατάξουν
Τίμιοι πάντα και γλυκοί
Με μια υπέροχη ηθική

Δημοσίευση στο stixoi.info: 17-04-2022