Φεβγιό

Δημιουργός: professorark, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Καλό σαββατιάτικο απόγευμα σε όλες και σε όλους. Από τις προσπάθειές μου για τη σύνθεση ενός Pantoum... Ελπίζω, επαρκής...

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Πυκνή, στον κάμπο, καταχνιά, τρανά βουνά στη χάση.
Μες στο κατακαλόκαιρο, η μέρα 'χει χλωμιάσει,
Το καρδιοχτύπι, πίλαλο, στέλνει στα σπλάχνα, γαίμα..
Σύθολος ήλιος μας κοιτά, με ξαγγλισμένο βλέμμα.

Μες στο κατακαλόκαιρο, η μέρα 'χει χλωμιάσει,
Το δείλος έχει την καρδιά, της πλάσης περονιάσει.
Σύθολος ήλιος μας κοιτά, με ξαγγλισμένο βλέμμα.
Στύγινων, ξετυλίγεται, μπροστά μας, θρύλων γνέμμα.

Το δείλος έχει την καρδιά της πλάσης περονιάσει.
Φλάγγαρο, με την κάπνα του, όλα τα ‘χει σκεπάσει.
Στύγινων, ξετυλίγεται μπροστά μας, θρύλων γνέμμα.
Ανεμική, αχορτασιάς, στέλνει εδώ το ζέμμα.

Φλάγγαρο, με την κάπνα του, όλα τα ‘χει σκεπάσει.
Η ταχινή του δειλινού κοντολογεί, να μοιάσει.
Ανεμική, αχορτασιάς, στέλνει εδώ το ζέμμα.
Η μολυβάδα, γαλανού, νοσφίζεται, το στέμμα.

Η ταχινή του δειλινού κοντολογεί, να μοιάσει.
Στην κούλα αγγριφώνουμε, προτού μεσημεριάσει..
Η μολυβάδα, γαλανού, νοσφίζεται, το στέμμα.
Τα μάτια την ξανταίνουνε, και μοιάζει μας για ψέμα…

Στην κούλα αγγριφώνουμε, προτού μεσημεριάσει,
Το καρδιοχτύπι, πίλαλο, στέλνει στα σπλάχνα, γαίμα...
Τα μάτια την ξανταίνουνε, και μοιάζει μας για ψέμα…
Πυκνή στον κάμπο καταχνιά, τρανά βουνά στη χάση…

Δημοσίευση στο stixoi.info: 18-12-2021