Μια μάνα

Δημιουργός: selana58 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗ ΣΕΤΤΑ, Ελένη Κουτούφαρη - Σέττα

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Μια μάνα

Ποιος είδεν το μικρόν πουλίν που έπεσε απ’ τον κλώνο
και δίπλα του φτερούγισε να μην τ’ αφήσει μόνο;

Ποιος στοργικά το σκέπασε να μην και ξεπαγιάσει
και ποιος νεράκι του φερε για να το ξεδιψάσει;

Ποιος νύχτες εξαγρύπνησε να μην και κινδυνεύσει,
να μην τρομάξει μονάχο, για να το ημερέψει;

Ποιος είδεν πρώτη του φορά ν' απλώνει τα φτερά του
και ποιος πρωτοαγρίκησεν το σιγολάλημαν του;

ποιος σε ψηλή - ψηλή κορφή ανέβει να του δείξει ,
τις ομορφάδες της ζωής για αυτήν φτερά ν’ ανοίξει;

Ποιος τού 'μαθε να κυνηγά, να παίρνει και να δίνει
και ταίρι να αναζητά μονάχο μην πομείνει;

Μια μάνα ήταν που έδωκε ότι είχε στην ζωήν της
και πάντα επροσπάθησεν να σώσει το πουλίν της.

κι αντί να κλαίει το πουλίν την μάνα π' αποθνήσκει,
κλαίει η μάνα το πουλίν και δίχως του μηνίσκει.

Δημοσίευση στο stixoi.info: 06-06-2020