Συμβουλές αναζήτησης στους στίχους
1. Οτιδήποτε δώσεις ως λέξεις κλειδιά αναζητείται στον τίτλο του τραγουδιού και στους στίχους. Αν δώσεις δύο λέξεις κλειδιά, θα επιστραφούν τραγούδια που περιέχουν και τις δύο λέξεις. Αν θέλεις να αναζητήσεις μια αυτούσια φράση, θα πρέπει να περικλείσεις τη φράση αυτή σε εισαγωγικά, π.χ αν δώσεις "Το καλοκαίρι το μορτάκι", θα βρεθούν τα τραγούδια που περιέχουν αυτό τον όρο και όχι τις λέξεις μία προς μία.
2. Οι λέξεις κλειδιά να είναι στα ελληνικά, και με σωστή ορθογραφία, αλλιώς τα αποτελέσματα δε θα είναι αξιόπιστα. Ο τονισμός και ο τρόπος γραφής (πεζά ή κεφαλαία) δεν παίζουν ρόλο.
3. Να μη χρησιμοποιείς συνηθισμένες λέξεις, άρθρα, αντωνυμίες κλπ. Το μυστικό για αξιόπιστα αποτελέσματα είναι η χρήση λέξεων που είναι ξεχωριστές για το τραγούδι που ψάχνουμε, π.χ Καισαριανή.
4. Λέξεις κλειδιά που είναι μικρότερες από 5 χαρακτήρες, δε λαμβάνονται υπόψιν.