Lil

Lil lil lil
lil lil lil
Εεεεεεεεεεε

Έλεος κανένα
έλεος δεν έχει
κανένα έλεος

Βγάζει αίμα απ’ το φιλί
το σκοτάδι προκαλεί
συλλαβίζει ξαν’ ατονεί
το σκοτάδι το προκαλεί

Ωωωωωωωωω

Έλεος
δεν υπάρχει έλεος
έλεος
δεν υπάρχει έλεος
μόνο λόγια μόνο λόγια
ωωωωωωωωωωωωωω

Βγάζει αίμα απ’ το φιλί
το σκοτάδι προκαλεί
συλλαβίζει ξαν’ ατονεί
το σκοτάδι το προκαλεί


Lil lil lil
lil lil lil
Eeeeeeeeeee

Nessuna pietà
pietà non ha
nessuna pietà

Sgorga sangue dal bacio
provoca le tenebre
prova a sillabare, di nuovo diventa debole
provoca le tenebre

Ooooooooo

Pietà
non c'è pietà
pietà
non c'è pietà
solo parole solo parole
oooooooooooooo

Sgorga sangue dal bacio
provoca le tenebre
prova a sillabare, di nuovo diventa debole
provoca le tenebre

android2020 © 14.08.2016

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info