Една хубава комшийка

Μια όμορφη, μια όμορφη, άιντε,
μια όμορφη γειτόνισσα, έλα.

Μια όμορφη γειτόνισσα,
κακούργα δολοφόνισσα.

Τρεις χρόνους που, τρεις χρόνους που, άιντε,
τρεις χρόνους που την αγαπώ, έλα.

Τρεις χρόνους που την αγαπώ,
μα δεν μπορώ να της το πω.

Και άλλους τρεις, και άλλους τρεις, άιντε,
και άλλους τρεις δεν κοινωνώ, έλα.

Και άλλους τρεις δεν κοινωνώ,
για της αγάπης τον καημό.


Една хубава, едва хубава айдеее
една хубава комшийка еллаа

Една хубава комшийка
главорез убийца

Три години както, три години айдее
три години от как я обичам елааа

Три години от как я обичам
нооо не мога да и кажа

И още три.. и още три айдее
и още три не са достатачни еллааа

И още три не са достатачни
за любовта си да скърбя......

gopata, Giwrgos © 30.05.2016

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info