Lil (only words)

Lil lil lil
lil lil lil
Εεεεεεεεεεε

Έλεος κανένα
έλεος δεν έχει
κανένα έλεος

Βγάζει αίμα απ’ το φιλί
το σκοτάδι προκαλεί
συλλαβίζει ξαν’ ατονεί
το σκοτάδι το προκαλεί

Ωωωωωωωωω

Έλεος
δεν υπάρχει έλεος
έλεος
δεν υπάρχει έλεος
μόνο λόγια μόνο λόγια
ωωωωωωωωωωωωωω

Βγάζει αίμα απ’ το φιλί
το σκοτάδι προκαλεί
συλλαβίζει ξαν’ ατονεί
το σκοτάδι το προκαλεί


Lil lil lil
Lil lil lil
Eeeeeeeee…

Any pity
Pity, there is not
Any pity

Blood flows from the kiss
it calls out the darkness
it spells it out again tonelessly
it calls out the darkness

Oooooooooo

Mercy
there is no mercy
Mercy
there is no mercy
only words, nothing but words
oooooooooooo

Blood flows from the kiss
it calls out the darkness
it spells it out again tonelessly
it calls out the darkness

Geeske © 09.02.2003

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info