Ти кој го знаеш срцето мое

Με γέννηση, με θάνατο
Σ’ αυτό τον κόσμο ή τον άλλο
Όπου κι αν με πας θα είσαι πάντα Εσύ
Εσύ που ξέρεις την καρδιά μου
Με το αύριο να τη δένεις

Για κείνον που Σε γνώρισε
Κανείς δεν είναι ξένος
Κάνε να μη χάσω ποτέ τη χαρά
Με Σε να είμαι, με Σε τον Ένα
Μες στους πολλούς σαν με πηγαίνεις


Со раѓањето, со смртта,
Во овој свет или другиот,
Кај да ме носиш, секогаш таму ќе си Ти,
Ти, Кој го знаеш срцето мое,
За со утрината да го врзеш.

За оној кој Те познал,
Никој странец не е;
Дај ми никогаш да не ја загубам радоста,
Со Тебе да бидам, со Тебе Единствениот,
И кога ме водиш посреде мнозина.

a.lazeski, Anatolij © 11.02.2012

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info