μήν τα αχρηστεύεις

Δημιουργός: anuya, Diogenees

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

δέν είναι μόνο να δίνεις αγάπη είναι και να λαμβάνεις·
αίμα και σώμα σου δίνει ο Χριστός και εσύ δέν λαμβάνεις;
γνώση, ευλογία να δίνει ειν’ η ζωή κι η χαρά του βραχμάνου·
όλα τα χρήσιμα ο Θεός που σου δίνει μήν τα αχρηστεύεις·
τίποτε δέν σώζει όποιον απ’ τις αγελάδες αρνείται·
την ευλογία των ενδέκατων ημερών μήν τη χάσεις·
ούτε την ευεργεσία του βασιλικού να απορρίψεις.(2020 Φεβρουαρίου 23)

Δημοσίευση στο stixoi.info: 23-02-2020