Συντέλεια

Δημιουργός: ΑΝΤΗΣ

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Νυχτιά της αμαρτίας
κι η έκσταση της φαντασίας
εξοργισμένη η φυλακή
σε ποιό νάμα έχω βουτηχθεί

Συντέλεια στα εγκόσμια
ιδρώσαν τα σεντόνια
η φωτοχυσία μου κόσμια
με πιοτά κι αφιόνια

Λαμπρή παρήγορη όψη
η ρομφαία μου στην κόψη
λυτήρια σφιχτών δεσμών
καταλύτρα των αρμών

Με χάρη ρόδου κοκκινίζεις
τα τρεμόφωτα σκοτάδια
περίχυτη, αχτίδα που χρυσίζεις
με τα πολυάριθμα σου χάδια

Σπανιες οι ώρες
διαβαίνουν δαδοφόρες
αγνές αλλοφροσύνες
μυρίζουν οι κουρτίνες

Φλέγουσα η πορφύρα
το κεφάλι ανάποδα συρμένο
έριξε βλέμμα η πλημμύρα
του πόθου μανιασμένο

Άνθισε κήπος η φυλακή
κι η γιορτή ακολουθεί
πανηγύρι η προφητεία της
ανακουφίζει η μεσιτεία της

Της έκστασης κορύφωμα
στη θέα των θαυμάτων
γλυκό στην αγκαλιά σου σκίρτημα,
η βροχή των αρωμάτων

Μιά μονάχα έχω
δύναμη ζώσα να κατέχω
με ουσία ρέουσα και βαριά
υπέρ σου να διαθέσω, ορμητικά

Ιδού τωρά του κρεββατιού η ασπράδα
πολύχρωμη πια θα φανεί
και θα κυλήσει στα ρυάκια όλη η γλυκάδα
πριν ξημερώσει η αυγή

Βαστάω ακόμα όλα τα ίχνη
είναι τούτο δυνατό
είθε το κρεββάτι πια να δείχνει
του έρωτα το μυστικό

Δημοσίευση στο stixoi.info: 09-11-2019