Τι σ' ειπαν ρε ζαγάρρ' ;

Δημιουργός: CHЯISTOS P, soɯıpǝʇuǝd soʇsıɹɥɔ

Εκτύπωση από: http://www.stixoi.info

Τι σ’ ειπαν ρε ζαγάρρ’ ;

Γυναίκα μ’ με τρουμάζζ’
και θα μι πιάσει τρέλα
που στου νιονιό σου βαζζ’
πως τα’ μπλεξα με …Στέλλα

σι πιάνει του ζουρλό
πως γκιζερνώ μι γύφ’τσεις,
κ'τουν λόγου μ’ τουν καλό
σαν ρόχαλο τουν ίφτ’σεις

ιγώ ειμ’ ένα αρνάκι’
με την τιμή μου στέκα…
το θ’κόμ’ το κοντοβράκι’
δεν τό' δει άλλη γ’ναίκα...

του βλέμμα σ’ το γκαβό
άνοιξ’του του ριμάδδ’
γκαλιούρ’σι κατά δώ
που σ’ έφαε του σκουτάδδ’

κι ασ’ τσι χαζαμάρες
πως παίζω στα χαρτιά
κι οτι πολλές σβαρνιάρες
φιλάω στη ρεματιά

ιγώ έχου μόνου ισιένα
γιατί με μαγειρεύ’ς
μι πλέν’ς τα λερουμένα
κι ολου για μένα δ’λεύ’ς..

δεν κάθουμι στα πόδια σ’
να κάνου τον μπινέ...
μα.. δός'μ τα κατευόδια σ’
να πάω στουν καφενέ

κι πού’σε ! Δωζμ κι φράγκα
να πιώ κα’να καφέ..
γιατί κάνου τουν μάγκα
και τους πουλώ κι εφέ !

είνι, που λες, κυράτσα
ου Κίτσιους όπ’ σταθεί
πρώτ’ όνουμα στην πιάτσα
μα και στο σπίτ’ : σπαθί !

----
κουρόιδου είμι να φύγου ;
θα βρω άλλο ζαγάρρ’ ;

(Το σκέφ’κα αφτό προυλίγου...
Ποιο γκούβρου θα με πάρρ’ ;.. .. )
-.-

Δημοσίευση στο stixoi.info: 26-03-2012